Ενσωμάτωση σταυρών στο 31,45%(100 / 318 ΕΤ) για τους υποψηφίους βουλευτές της ΝΔ στον νομό Κορινθίας