Τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 26 η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. (26-05-2023)