Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Βαρύ το πολιτικό βαρόμετρο στην Κόρινθο απόψε

- Advertisement -

Δύο τακτικές συνεδριάσεις έχει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ανακοινώθηκαν:

 • Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Κορινθίων .
 • Έγκριση της αρ. 8/15/2023 απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής περί παραχώρησης αυτοκινήτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο.
 • Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
 • Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, έτους 2023.
 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό.
 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό.
 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό .
 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για νομική στήριξη της αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης
 • Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
 • Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
 • Κατανομή ποσού 12.000 € στις σχολικές επιτροπές Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για έξοδα λειτουργίας από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-2023.
 • Κατανομή ποσού 1.600 € για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες διεξήχθη ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός
 • Κατανομή ποσού 143.860,00 € (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) στις σχολικές επιτροπές Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 και αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων από 1-4-2023 έως 15-6-2023
 • Γνωμοδότηση επί της μελέτης που αφορά την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας περιοχής κόλπου Κεχρεών.
 • Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας (ΦΣΠΗΕ) της εταιρείας DIREEN AE στη θέση «Χλογός» της ΔΕ. Τενέας.
 • Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης με αρ. 28639/2018 για τη «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων»
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αρ. μελέτης 44/2022
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» με αρ. σύμβασης 5643/2019
 • Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε περιοχές του Δήμου Κορινθίων
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ» αρ. μελέτης 22/2018
 • Διαγραφές προσαυξήσεων
 • Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου (ποδοσφαιρικού γηπέδου κ.λπ) στη Κοινότητα Σολωμού.
 • Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδών στην Κοινότητα Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων 24. Παραχώρηση κονόχρηστου χώρου στα Αθίκια Κορινθίας για πολιτιστική εκδήλωση, από τον Σύλλογο «Ο ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ»
 • Παραχώρηση κονοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για πολιτιστική εκδήλωση από το Σύλλογο Αγάπης για τα ζώα «ΒΛΑΣΣΗΣ»
 • Στις 20:30 θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ανακοινώθηκαν:
 • Άσκηση αρμοδιοτήτων των καθ΄ υποκατάσταση στη Δημοτική Κοινότητα Σοφικού από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Κορινθίων.
 • Έγκριση της αρ. 36/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023
 • Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου», ενταγμένη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
 • Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Κορίνθου «Σύλλογος Αγάπης για τα Ζώα Βλάσσης»
 • Παράταση παραχώρησης τμήματος του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Εξαμιλίων για την λειτουργία του γραφείου Κτηματογράφησης .
 • Παράταση χρόνου ισχύος της υπ΄αριθμ. 557/2021 σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για τη ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄
 • Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
 • Τροποποίηση της αρ. 456/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπών παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 .
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΑΜ 40/2021
 • Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση (οινοποιείο) της «ΚΤΗΜΑ ΚΛΑΡΟΣ Ο.Ε.» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου Δήμου Κορινθίων
 • Χορήγηση αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αποστόλου Παύλου αρ. 80, στην Κόρινθο
 • Χορήγηση αποκλειστικών θέσεων ΑΜΕΑ στην οδό Δερβενακίων στην Κόρινθο
 • Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ακαταλληλότητας κρατικών οχημάτων του Δήμου Κορινθίων
 • Επιχορήγηση του Διασωστικού Σώματος «ΠΗΓΑΣΟΣ» για αγορά οχήματος πυροπροστασίας.
 • Επιχορήγηση του Αθλητικού και Πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Κορίνθου, για τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ στη ΚΙΝΑ
 • Κοπή ή μη δέντρου στην οδό Σισύφου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog