Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λουτρακίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του, για την περίοδο πυροπροστασίας 2023, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3) μήνες για τη θέση πυροφύλακα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Να είναι Ελληνες Πολίτες, να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί με ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο στέρηση της ικανότητας διορισμού.
4. Να είναι κάτοικοι Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων διοικητικής Περιφέρειας του Κυνηγετικού Συλλόγου Λουτρακίου.
5. Να έχουν εάν είναι δυνατόν αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, υποβάλλοντας αίτηση με βιογραφικό είτε ηλεκτρονικά στο email:kyngerania@hotmail.gr είτε ταχυδρομικός στην διεύθυνση : Κυνηγετικός Σύλλογος Λουτρακίου <ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ>Λ. Κατσώνη 4 Λουτράκι ΤΚ 20300, μέχρι την Τρίτη 20/06/2023.
Για πληροφορίες καλέστε στο κινητό 6908271264 (Πρόεδρος Κ.Σ. Λουτρακίου).

Λουτράκι 06/06/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ