Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Υπερωρίες: Οι αμοιβές για υπερεργασία, νυχτερινή εργασία και αργίες

- Advertisement -
  • Με προσαύξηση 20% στο ωρομίσθιο του εργαζομένου αμείβεται η υπερεργασία, με 40% η νόμιμη υπερωρία και έως τις 150 ώρες ετησίως και με 60% άνω των 150 ωρών ετησίως. Η παράνομη υπερωρία (αδήλωτη) αμείβεται με προσαύξηση 120% στο ωρομίσθιο.

Ο τρόπος αμοιβής των υπερωριών και της υπερεργασίας και ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο, περιγράφεται στο οδηγό εργασιακών δικαιωμάτων που εξέδωσε η ΓΣΕΕ.

Οριακή υποχώρηση της ανεργίας κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2023

Υπερεργασία

Σύμφωνα με τον οδηγό υπερεργασία είναι εκείνη η εργασία που παρέχεται πέρα από το καθορισμένο συμβατικά εβδομαδιαίο ωράριο (40ωρο) και μέχρι να συμπληρωθεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, δηλαδή οι 48 ώρες για την 6ήμερη απασχόληση ή οι 45 ώρες για την 5θήμερη απασχόληση.

Ο τρόπος αμοιβής της είναι ο εξής: για τους εργαζόμενους με πενθήμερη εργασία ως υπερεργασία θεωρούνται οι εβδομαδιαίες ώρες από την 41η έως την 45η. Αυτές αμείβονται με προσαύξηση 20%. στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Κατά τις περιπτώσεις εξαήμερης εργασίας ως υπερεργασία θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 41η ώρα απασχόλησης έως την 48η εβδομαδιαία ώρα απασχόλησης. Αμείβεται, επίσης, με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Υπερωρία

Υπερωρία είναι η απασχόληση του εργαζόμενου που υπερβαίνει τα χρονικά όρια του νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίας και ημερήσιας εργασίας.

Δηλαδή ως υπερωρία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως και των 8 ωρών ημερησίως (για τους εργαζόμενους με το σύστημα της εξαήμερης απασχόλησης) και πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαίως και των 9 ωρών ημερησίως (για τους εργαζόμενους με το σύστημα του πενθημέρου).

Οι υπερωρίες αμείβονται ως εξής: η νόμιμη υπερωρία έως 150 ώρες ετησίως με προσαύξηση 40% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, η άνω των 150 ωρών ετησίως με 60% και η παράνομη (αδήλωτη) υπερωρία με 120% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Ωράριο

Ως νόμιμο ωράριο θεωρείται είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Έχει καθιερωθεί εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος (Σάββατο), κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Νυχτερινή εργασία

Νυκτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή.

Δηλαδή για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι τέσσερις ώρες, 6 – 10 είναι ημερήσιες, και οι υπόλοιπες τέσσερις, 10 -2 νυκτερινές.

Οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν νυκτερινή εργασία, δικαιούνται να λάβουν το θεσπισμένο ελάχιστο όριο του ημερομισθίου προσαυξημένο κατά 25%.

Εφόσον η νυκτερινή εργασία συμπέσει με ημέρα Κυριακής ή εξαιρέσιμης εορτής, οφείλονται δύο προσαυξήσεις αθροιστικά. Η νυχτερινή (25%) και η προσαύξηση για την Κυριακή (75%) ή την αργία .

Ο υπολογισμός της καθεμίας προσαύξησης γίνεται αυτοτελώς δηλαδή υπολογίζονται χωριστά και στη συνέχεια προστίθενται.

 

 

ΟΤ

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog