Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν παιδιά, εφήβους ή άτομα με αναπηρία (35% και ανω) με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει πιστοποίηση της αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας.

Το πρόγραμμα απασχόλησης είναι δωρεάν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούλιο ενώ παρέχεται και μετακίνηση με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα που διατίθενται.

  • Για να κάνετε έγκαιρα προκράτηση θέσης στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε στο 2744408021 .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Δημιουργική Απασχόληση
2. Θεραπευτική Κολύμβηση
3. Εξωτερικά Προγράμματα- Εκδηλώσεις
4. Αθλητικές δραστηριότητες