• Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου,  που θα γίνει  την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023   και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των κατωτέρω θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Απολογισμός ετών  2020 , 2021 και 2022 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

Θέμα 2ο: Διοικητικός Απολογισμός – Πορεία υλοποίησης έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου δήμου Κορινθίων 

Θέμα 3ο: Προϋπολογισμός έτους 2023

Θέμα 4ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών  

Θέμα 5ο: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων σε συλλογικά όργανα.