• Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 5043/13-04- 2023 (ΦΕΚ 91 τ. Α΄), την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στο Λουτράκι ΄΄Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ΄΄ για χρήση κυλικείου .

2.Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ΥΠΟΕΡΓΟ/Ι ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (16/2023 μελ.).

3.Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες ΑμεΑ στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (27/2022 μελ.).

4.Έγκριση ή μη του 3 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας: ΄΄Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου (2/2023 μελ.).

5.Έγκριση ή μη του από 29/06/2023 πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Δήμου μας στα πλαίσια της πράξης: ΄΄ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.΄΄.

6.Άσκηση ή μη αγωγής αποζημίωσης κατά του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών – ΠΑΚΟΕ. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

7.Αποδοχή ποσού 71.415,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023).

8.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .