• Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 25 εκ. ευρώ, για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των ΟΤΑ, που προκλήθηκαν από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η κάλυψη του ενεργειακού κόστους για τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, αποτελεί εδώ και αρκετούς μήνες το ζητούμενο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είδε τους λογαριασμούς της ενέργειας να απειλούν την βιωσιμότητα τους και ειδικά των ΔΕΥΑ.

Η έγκριση για την δέσμευση της πίστωσης των 25 εκ. ευρώ, είναι για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310401899, οικονομικού έτους 2023.

 

 

in.gr