• Ξεκινά η αντιμετώπιση για την 3η πτήση της ευδεμίδας στα αμπέλια της όψιμης ζώνης των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ επανάληψη των ψεκασμών θα πραγματοποιηθούν από την μεσοπρώιμη έως και την όψιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου, καθώς και στη μεσοπρώιμη ζώνη ν. Χανίων – Ρεθύμνου.

Σε ποικιλίες σταφυλιών, που βρίσκονται κοντά στη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής από την τελευταία εφαρμογή.

Με τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με το 2022 η χρονιά εμφανίζεται πιο όψιμη κατά 3-4 ημέρες στην πρώιμη ζώνη, τουλάχιστον μια εβδομάδα στη μεσοπρώιμη και πάνω από 12 ημέρες στην όψιμη ζώνη

Πάντως σε γενικό επίπεδο η δραστηριότητα της 3ης πτήσης του εντόμου ευδεμίδα (συλλήψεις, ωοτοκίες) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Το όριο ανοχής προσβολών την εποχή αυτή (περκασμός, ωρίμαση) είναι πολύ μικρό έως μηδενικό και τα σταφύλια για τελικό ποιοτικό προϊόν πρέπει να είναι προστατευμένα

Συνιστάται αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες

Να σημειωθεί ότι αμπέλια που θα τρυγηθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο δεν χρειάζονται αντιμετώπιση.

Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια. Να καλύπτονται καλά κατά την εφαρμογή. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες πρέπει σε συνεργασία με τον γεωπόνο τους να λαμβάνουν υπόψη την διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Ωίδιο

Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών όπως και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Στα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση η αντιμετώπιση να συνεχίζεται και μετά το γυάλισμα για την προστασία των αξόνων – μίσχων των σταφυλιών.

 

ertnews