• Νέα τμήματα υποδέχεται ο «Ποσειδών» Λουτρακίου. Τα νέα τμήματα θα αφορούν σε Βόλεϊ και Μπάσκετ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις αφίσες παρακάτω