• Δωρεάν  συμμετοχή και κάλυξη εξόδων μετακίνησης ,διατροφής και διαμονής)
Πιστοποίηση με σημαντική βαρύτητα στο βιογραφικό Europass
Ηλικίες 18- 23 ετών (θα προηγηθούν )
 Πολύ σημαντικό να έχουμε φοιτητές/νέους από Κορινθία και από Πελοπόννησο  με οικολογικές ευαισθησίες.

Δήλωση συμμετοχής ως 20/9/2023