• Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου απαγορεύεται η διάθεση υπηρεσιακών οχημάτων σε αιρετά πρόσωπα που μετέχουν ως υποψήφιοι, για χρήση εκτός υπηρεσιακών αναγκών.

Απόφαση, σχετικά με τη διάθεση, χρήση και κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων κατά το διάστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και τυχόν επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου εξέδωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

 

Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι όροι χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων και επισημαίνεται ειδικά ότι κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη έως και την
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών απαγορεύεται η διάθεση υπηρεσιακών οχημάτων σε αιρετά, μετακλητά πρόσωπα καθώς και σε προσωπικό της Περιφέρειας, που μετέχουν ως υποψήφιοι συνδυασμών για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, για χρήση σε σκοπούς που δεν εμπίπτουν με όσα περιγράφονται στην απόφαση.

 

Με αφορμή την έκδοση της απόφασης η περιφέρεια Πελοποννήσου εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:

 

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε απόφαση που αφορά στην διάθεση, χρήση και κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων κατά το διάστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου -και τυχόν επαναληπτικών στις 15 του μήνα.

Στην ίδια απόφαση γίνεται επίσης -ως προς το πιο πάνω θέμα- αναφορά σε εξαιρέσεις, επισημάνσεις, απαγορεύσεις, ειδικές επισημάνσεις και απαγορεύσεις.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, η περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας κατά την εξελισσόμενη εκλογική διαδικασία θα κοινοποιεί προς τους επικεφαλής υποψηφίους των συνδυασμών τα έγγραφα των αρμόδιων υπουργείων που αφορούν στην διεξαγωγή των εκλογών για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.

 

Την απόφαση σχετικά με την κίνηση των οχημάτων μπορείτε να δείτε εδώ:

Απόφαση για διάθεση, χρήση και κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων