• Η υγεία δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο των λίγων, αλλά δημόσιο αγαθό. 

Πάγια και σταθερή πολιτική θέση της «Νέας Πελοποννήσου», είναι η ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των Μονάδων Υγείας.  Για ένα  ισχυρό και αποτελεσματικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας,  απαιτείται η μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας στις αιρετές περιφέρειες.

Οι δεσμεύσεις μας:

  • Παρατηρητήριο δημόσιας Υγείας: Το παρατηρητήριο ,θα καταγράψει τα δεδομένα της υγείας σε κάθε νομό σε κάθε δήμο. Με την συμβολή της ψηφιακής υγείας θα έχουμε εικόνα όλων των ευπαθών ομάδων, των ατόμων με ειδικά προβλήματα υγείας (καρκινοπαθείς, διαβητικοί, ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
  • Ιατρεία συμπεριφοράς σε κάθε δήμο: Για το κάπνισμα, το αλκοόλ, διατροφή, τον εθισμό στο διαδίκτυο, το χρόνιο στρες.
  • Τα κέντρα υγείας: Άμεση αντιμετώπιση των κτιριακών υποδομών, ιατρικού εξοπλισμού και ασθενοφόρων.
  • Ο Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός: Η προσέλκυση ατόμων κυρίως από την βόρεια Ευρώπη(ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ). Η χώρα μας έχει, δεκάδες ιαματικές πηγές, εξαίρετο βιοκλίμα, φυσικό κάλλος, μεσογειακή διατροφή, πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.