• Έπειτα από σημερινή ενημέρωση του ΕΛΓΑ, πληροφορούμε τους παραγωγούς που τα πλαστικά υλικά κάλυψης στις αμπελοκαλλιέργειές τους (αμπελόπανα, σταφιδόπανα) υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις ότι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν Αρχική Δήλωση Ζημιάς Παγίου Κεφαλαίου στις αντίστοιχες αναγγελίες Κ.Ο.Ε.

Παρακαλείσθε να μην απομακρύνετε τα παραπάνω υλικά από τους αμπελώνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις από τους ιθύνοντες γεωπόνους.