• Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023,  στις 18.00 μμ, ενώ 30 θέματα θα απασχολήσουν το Σώμα.

 Δείτε αναλυτικά

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 01112023 (ΑΑ)