• Σύμφωνα με την από 20-10-2023 ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από τις 24-10-2023 θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για τη διόρθωση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των POS που οι επιχειρήσεις διέθεταν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023, ενώ παράλληλα θα «τρέξει» και η σελίδα της για τη διασύνδεση των POS με τις Ταμειακές μηχανές.

Οι Σύλλογοι/Ενώσεις Φοροτεχνικών Λογιστών της περιφέρειας Πελοποννήσου, συντασσόμενοι/συντασσόμενες απόλυτα με την ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., τονίζουν ότι η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν έχουν οι Λογιστές – Φοροτέχνες καμία εμπλοκή σε αυτό.

Παρακάτω ο ακολουθεί η ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. «Με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ στις 20 Οκτωβρίου 2023, ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμο το Μητρώο POS για τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε: «…Από σήμερα και έως τις 31/10/2023, οι επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Στοιχεία Επιχείρησης, μπορούν, όπου απαιτείται, να διορθώσουν και να επικαιροποιήσουν την εικόνα των ενεργών POS, που διέθεταν κατά την 30/9/2023, δηλώνοντας τα POS, που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία, τα οποία έχουν αποσταλεί από τους παρόχους….

Ταυτόχρονα, στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα για τη Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων, από την οποία επιχειρήσεις και λοιποί εμπλεκόμενοι….».

Ο έλεγχος και η ενημέρωση του Μητρώου των POS είναι μία υποχρέωση που βαρύνει τις επιχειρήσεις και τους παρόχους. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν άμεση επικοινωνία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επιβολή προστίμων.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, ως οι ανωτεροβάθμιοι φορείς των επιχειρήσεων θα πρέπει να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Τέλος, για την ουσιαστική διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνουμε στην ΑΑΔΕ να προχωρήσει οπωσδήποτε σε ενημέρωση των επιχειρήσεων:

  • με αποστολή στα email τους,
  • με ενημέρωση στις e-κοινοποιήσεις τους,
  • με αποστολή SMS στα κινητά των επιχειρηματιών ή/και των εκπροσώπων τους τα οποία έχουν δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας,
  • με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί δεν έχουμε καμία ενημέρωση και εμπλοκή. Σε κάθε περίπτωση αφορά τις επιχειρήσεις και τους παρόχους μόνο.»

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ