• Πολλοί πολίτες, με μηνύματά τους, ζητούν από το Loutrakiblog να ενημερωθούν για τους χώρους συνάθροισης και καταυλισμού του πληθυσμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως ο σεισμός και η φωτιά.

 

Ο δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων έχει εκπονήσει σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμό και φωτιά, στο οποίο ορίζονται και οι χώροι συνάθροισης του πληθυσμού.

 

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα σεισμικό γεγονός.

Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα)

 

Αναλυτικά

A.Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Εκδήλωση Σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

To σχέδιο υπάρχει και στην ιστοσελίδα του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (Δείτε εδώ)

 

Δείτε αναλυτικά τους χώρους συνάθροισης και καταυλισμού των πολιτών ανά δημοτικό διαμέρισμα

Β. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»

Επιπροσθέτως ο δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων έχει εκπονήσει το σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ»για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.(δείτε εδώ)

Ορίζονται χώροι καταφυγής του πληθυσμού, μετά από μεγάλη φωτιά,  τα ίδια σημεία, ως άνω.