Οι ασφυκτικές προθεσμίες που θέτει το ΤΑΑ για την ολοκλήρωση των έργων, οι καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς, αλλά και η ανάγκη κάλυψης των αναγκών που προέκυψαν σε έργα υποδομής λόγω των πρόσφατων καταστροφών στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Daniel, οδήγησαν στην απόφαση απένταξης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και στην αναζήτηση άλλων πόρων για την υλοποίησή τους.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος Γκιώνης, το πρωί της Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Νίκο Ταχιάο και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά κατά τη διάρκειας της οποίας, οι δύο Υφυπουργοί αναγνώρισαν την υψηλή προτεραιότητα του έργου και δεσμεύτηκαν πως θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου αυτό να ενταχθεί στην νέα πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας» (με ΑΔΑ: ΡΦΓ4Η-ΝΨΙ) του Ε.Π. «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στις 26.10.2023.

 

Αναφορικά με τα έργα που απεντάχθηκαν, μεταξύ των οποίων, φυσικά και τα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε στη Βουλή:

 

“Σε απάντηση σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εντάξει στον σχεδιασμό του την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή Λουτρακίου (Β’ Φάση).

 

Προς τον σκοπό αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχώρησαν στην ωρίμανση του ανωτέρω έργου, ώστε να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός και να υλοποιηθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο.

 

Κατά την περίοδο ωρίμανσης του έργου, μεταξύ άλλων, εκπονήθηκε μελέτη, καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα και αναζητήθηκαν χρηματοδοτικοί πόροι.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκε η επιλεξιμότητα προς χρηματοδότηση του έργου αυτού από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με το χρονοδιάγραμμα που το Υπουργείο είχε στη διάθεσή του αλλά και τις εκτιμήσεις για τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών ωρίμανσης, κρίθηκε εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοπλαισίου ΤΑΑ και δρομολογήθηκε η διαδικασία ένταξης του στην δράση 16882 έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ΤΑΑ.

 

Παράλληλα, συνέχισαν και οι λοιπές ενέργειες, κάποιες από τις οποίες όμως εμφάνισαν απρόβλεπτες και σημαντικές καθυστερήσεις συγκριτικά με τον αρχικό εκτιμηθέντα απαιτούμενο χρόνο.

 

Εξαιρετική καθυστέρηση παρουσίασε η όλη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, σε διάφορα στάδιά της, παρόλο που προβλέφθηκε από το Υπουργείο να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα των άρθρων 7Α και 17 του νόμου 2882/2001 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Καθώς η δικαστική εξέλιξη και ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί με ασφάλεια από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αδύνατον είναι να εκτιμηθεί κατά συνέπεια και ο χρόνος που πραγματικά θα χρειασθεί για την απόδοση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων στον ανάδοχο.

 

Ακόμη, καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν και στις διαγωνιστικές διαδικασίες (Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές, Προσφυγές) που απαίτησαν επιπλέον ενέργειες από την Επιτροπή Διαγωνισμού και επέκτειναν τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι σήμερα η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλέον απρόβλεπτων εμποδίων σε αυτή, με επακόλουθη καθυστέρηση του χρόνου υπογραφής της σύμβασης, να είναι υπαρκτός.

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τα δεδομένα, όσο και τον συγκεκριμένο απώτατο χρόνο ολοκλήρωσης των δράσεων που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ο οποίος είναι ο Δεκέμβριος του 2025 -, προχώρησε στη λήψη της απόφασης περί απένταξης από το ΤΑΑ των έργων της δράσης 16882, με απόλυτο σκοπό την προστασία του Ελληνικού Δημοσίου και την αποφυγή εμπλοκής του κατά την λήξη του προγράμματος του ΤΑΑ (Δεκέμβριος 2025) σε δυσάρεστες συνέπειες, στην – πιθανή με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας- περίπτωση μη επίτευξης ολοκλήρωσης των έργων κατά τον χρόνο που θέτει και προϋποθέτει ως κριτήριο επιλεξιμότητας το ΤΑΑ.

 

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη και εξαιρετική σημασία υλοποίησης του έργου αυτού, υπογραμμίζεται ότι αυτό παραμένει υψηλά στον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δρομολογείται η υλοποίησή του κατά προτεραιότητα. Μάλιστα, ήδη έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για εξεύρεση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ μέσω σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Χρήστος Σταϊκούρας”