• Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο στο Λουτράκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διατάξης