• Το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου πραγματοποίησε ημερίδα σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Βασιλείου.

Η ημερίδα ήταν διασκεδαστική για τους μικρούς μας φίλους καθώς περιελάμβανε και οπτικοακουστικό υλικό