• Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (OHE) καθιέρωσε τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντή, την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους, το 1985, προκειμένου να ορισθεί διεθνώς μία ημέρα ως επίκεντρο που θα εξάρει τη δύναμη και την δυναμική του εθελοντισμού.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους εθελοντές και στις εθελοντικές οργανώσεις να αφυπνίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν την παγκόσμια κοινότητα, να κερδίσουν την αναγνώριση της συμμετοχής τους σε δράσεις και παρεμβάσεις που αναπτύσσουν στην τοπική κοινότητα.

Ο ΟΗΕ έχει θέσει για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντή του 2016 το θέμα: «Καθολική Αποδοχή – Δώστε το χέρι στους Εθελοντές» (Global Applause – Give volunteers a hand), με στόχο την αναγνώριση των εθελοντών και του έργου τους παγκοσμίως και των όσων το Εθελοντικό Κίνημα επιτυγχάνει συμβάλλοντας στην Ειρήνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πραγματικότητα.

Με την παγκόσμια αυτή εκστρατεία ενημέρωσης, ενθαρρύνονται οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο, να προσφέρουν στους εθελοντές περισσότερη αναγνώριση και καθολική αποδοχή διαμέσου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και να ενισχυθούν παρόμοιες δράσεις και παρεμβάσεις αναγνώρισης του έργου των εθελοντών και των εθελοντικών Φορέων στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας του Εθελοντή σε εθνικό επίπεδο.

Οι εθελοντές μετατρέπονται σε ενεργούς εκπροσώπους, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου – κοινωνίας.

Από τους εθελοντές που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο έως αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όλοι μαζί συμβάλλουν με την προσφορά τους προς την ανθρωπότητα, καθώς εκατομμύρια εθελοντών, καθολικά, φέρνουν κοντά τις κοινότητες.

Ο κόσμος δεν μεταβάλλεται μόνο από τους ανθρώπους που μοιράζονται το εθελοντικό πνεύμα, αλλά οι εθελοντές
αναδεικνύουν και δρούν πρωτοποριακά, γεγονός που τους εξελίσσει σε « καθολικούς πολίτες του κόσμου», που προβάλλουν το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας στον πλανήτη.

Μέσω της διεθνούς εκστρατείας ενημέρωσης, συντονίζεται μια σφαιρική και καθολική αποδοχή της αναγνώρισης των εθελοντών παγκοσμίως και της συμβολής τους, όταν «Δίνουμε το χέρι στον εθελοντή», δηλώνοντας υποστήριξη, παράλληλα ενθαρρύνεται ο καθένας πολίτης που δεν έχει ακόμα αναπτύξει την εθελοντική ιδιότητα, να αναπτύξει το ενδιαφέρον στην εθελοντική προσφορά και να συμμετάσχει ενεργά σε διάφορά εθελοντικά προγράμματα και δράσεις.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα, εδραιώθηκε θεσμικά το 1998, με το Νόμο 2646 (ΦΕΚ 236 Α/ 20-10-1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 12 « Ανάπτυξη Εθελοντισμού» ρυθμίζονται σχετικά θέματα και κατ΄αρχήν, η σύσταση Τμήματος ανάπτυξης εθελοντισμού (Παρ.1), το οποίο αρχικώς ανήκε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ενώ σήμερα εντάσσεται στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος μεταξύ άλλων είναι, ο σχεδιασμός, η προώθηση και η υλοποίηση μέσω εθελοντικών οργανώσεων, προγραμμάτων που αφορούν στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις δημόσιων πολιτικών των συναρμόδιων Υπουργείων, η τήρηση ειδικών μητρώων για εθελοντικές οργανώσεις κ.λ.π.

Στο εν λόγω Τμήμα τηρείται ειδικό μητρώο των Πρωτοβάθμιων, Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Εθελοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κάθε μορφής, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας ή της Κοινωνικής Φροντίδας
και με αντικείμενο κυρίως την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού.

Παράλληλα (Παρ 2) ρυθμίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις ένταξης των φορέων στο εν λόγω μητρώο.

Επιπρόσθετα στην (Παρ 6) του ιδίου άρθρου, καθορίζεται ως επίσημη ημέρα εορτασμού του Εθελοντισμού στην Ελλάδα η 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους.