Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 5.30, δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, κατά συνέπεια λόγω μη απαρτίας η συνεδρίαση ματαιώθηκε.

Μοναδικοί παρόντες από την αντιπολίτευση η παράταξη του Γιάννη Καραπανάγου

 

Η συνεδρίαση είχε ως μοναδικό θέμα τον απολογισμό των έργων της δημοτικής αρχής.