• Ευχαριστούμε την Πολιτική Υπηρεσία του Δήμου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κανάκη για την αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση τις ημέρες της κακοκαιρίας με την χιονόστρωση.

Επίσης τους υπαλλήλους του Δήμου που εργάστηκαν πρωί και βράδυ για να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Σημαντική ήταν και η βοήθεια του Ιωάννη Γκίκα Συμβούλου της Κοινότητας ο οποίος μένει μόνιμα στο χωριό.