Στα πλαίσια των διαδοχικών συναντήσεων του Δημάρχου κ.Αθανασίου Μανάβη ,με κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση ,

 

στο υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.Θεόδωρου Λιβάνιου ,του Υφυπουργού Πολιτισμού κ.Χρίστου Δήμα και του δημάρχου Βέλου Βόχας κ.Αθανάσιου Μανάβη .

Το κλίμα καθώς και τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν άκρως ικανοποιητικά ,το ολοκληρωμένο και σαφές πρόγραμμα που κατέθεσε ο δήμαρχος απέδειξε τη σοβαρότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων στους υπουργούς.