• Στις 9 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση , στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών , μεταξύ του Υφυπουργού κυρίου Νίκου Ταχιάου και εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων Διώρυγας Κορίνθου.

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι του Σωματείου μας είχαν την ευκαιρία να κάνουν γνωστές , στον κύριο Υφυπουργό , τις θέσεις τους σχετικά με τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται από την ανάδοχο εταιρεία στα πρανή της Διώρυγας της Κορίνθου καθώς και τις προτάσεις τους για μελλοντικά πλάνα συντηρήσεων.

Ο κύριος Υφυπουργός άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον το Προεδρείο του Σωματείου και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου.

Επίσης διατύπωσε την πεποίθησή του ότι θα τηρηθεί από πλευράς αναδόχου το χρονοδιάγραμμα των έργων αποκατάστασης στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού.