Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Σεισμός 24ης Φεβρουαρίου 1981 – 43 χρόνια μετά

- Advertisement -
  • Στις 24 Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου 1981 τρεις σεισμοί μεγέθους 6,7 – 6,4 – 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ συνέβησαν στο ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου.

Τα επίκεντρα των δύο μεγάλων σεισμών της 24 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου εντοπίστηκαν στον Κορινθιακό κόλπο και ειδικότερα στον κόλπο των Αλκυονίδων.

Σε σεισμική ακολουθία χιλιάδων σεισμών εντάσσονται και πολλοί άλλοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγέθη έως 5,2 R.

Κυριότεροι από αυτούς είναι:

Ημερομηνία – ώρα – μέγεθος

24/2 – 22.54′ – 6,7 R. κύριος σεισμός
25/2 – 03.58′
25/2 – 04.36′ – 6,4 R. κύριος μετασεισμός
4/3 – 23.58′ – 6,4 R. κύριος σεισμός
5/3 – 08.59′ – 6,0 R. κύριος μετασεισμός
7/3 – 13.55′ – 5,7 R.

Με τους σεισμούς αυτούς εκτονώθηκε η περιοχή, λόγω των τάσεων που είχαν συσσωρευτεί, δεδομένου ότι η περιοχή είχε μείνει επί δεκαετίες ανενεργής.

Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Άγγελο Γαλανόπουλο προκύπτει ότι για τους επιφανειακούς σεισμούς, ο σεισμικός κίνδυνος της περιοχής Κορινθίας σε χρόνο επανάληψης (Τ) είναι αρκετά υψηλός.

Έτσι συμβαίνει σεισμός:

Μεγέθους Ms = 5,5 R ανά 4 έτη,
Μεγέθους Ms = 6 R ανά 9 έτη
Μεγέθους Ms = 6,5 R ανά 43 έτη

Τα αποτελέσματα των σεισμών αυτών ήσαν εντυπωσιακά ως προς τις ζημιές (υλικές και ζωές). Εντυπωσιακά είναι επίσης και τα δευτερογενή φαινόμενα, οι επιφανειακές διαρρήξεις, οι οποίες είναι συνήθως χαρακτηριστικά σεισμών μεγέθους Ms ≃ 6,5 R.

Η ευρύτερη πλειόσειστος περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο μορφολογικό ανάγλυφο με κύριο προσανατολισμό Α-Δ, πολύπλοκη γεωλογική δομή και έντονη νεοτεκτονική διάρρηξη.

Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της περιοχής καθόσον η εξέλιξη του, έχει περάσει διάφορες φάσεις και σήμερα ευρίσκεται σε φάση εφελκυσμού.

Οι σεισμοί αυτοί συνοδεύτηκαν με εντυπωσιακές διαρρήξεις, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη Λιθολογία της περιοχής και τις προϋπάρχουσες επιφάνειες αδυναμίας.

Οι διαρρήξεις αυτές οριοθετούνται στην ρηξιγενή ζώνη κατά μήκος των Περαχώρα-Πισσίων-Σχίνου-Αλεποχωρίου με γενική διεύθυνση Α-Δ.
Χαρακτηρίζονται από μια μετατόπιση της τάξεως του ενός μέτρου, ενώ το άνοιγμα των χειλέων είναι 0,20 μ.

Επίσης εκδηλώθηκαν πολλά δευτερογενή φαινόμενα όπως αποκολλήσεις και καταπτώσεις βραχωδών μαζών, κατολισθήσεις εδαφικού υλικού, καθιζήσεις χαλαρών υλικών και αναδύσεις ή καταδύσεις παρακτίων περιοχών, και ίσως μικρές ρευστοποιήσεις.

Αναφέρονται χαρακτηριστικά καταπτώσεις βράχων μέχρι 100 κ.μ. κατά μήκος κυρίως της ρηξιγενούς ζώνης και κατακόρυφη βύθιση στο παράκτιο τμήμα της επικεντρικής περιοχής (Στραβά, Σχίνος, Μαυρολίμνη) της τάξεως μέχρι 1,0 μ.

Η επέμβαση του κράτους υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα επιτυχημένη. Δημιουργήθηκαν οι Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, οι λεγόμενες Υ.Α.Σ. στις κύριες πόλεις της Κορινθίας: Κόρινθος, Λουτράκι, Κιάτο, Ξυλόκαστρο. Ορίσθηκαν επιτροπές από ντόπιους Μηχανικούς και του Υπουργείου όπου έγιναν σε όλο το Νομό σοβαρές αυτοψίες ζημιών.

Κατετάγησαν τα κτίρια σε τρεις κατηγορίες: Ε.Κ. (κατοικήσιμο) , Ε.Α. (ακατοίκητο), Ε.Ε. (επικινδύνως ετοιμόρροπο).

Τα Ε.Ε. κατεδαφίζονταν από την Υπηρεσία, δανειοδοτούνταν, με πραγματικές τιμές για την εποχή αυτή, για την κατασκευή καινούριων κτιρίων. Οι άλλες δύο κατηγορίες κτιρίων, είχαν τη δυνατότητα να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες μετά από την έκδοση αδείας από τις Υ.Α.Σ. με ευθύνη ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι είχαν και την επίβλεψη της κατασκευής.

Το επιτόκιο του δανείου ήταν μηδενικό για το μεγαλύτερο τμήμα αυτού και το υπόλοιπο συμβολικό. Συγχρόνως δίνονταν κίνητρα σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά κτίρια και σε πολλές παραγωγικές τάξεις για την ανακατασκευή, επισκευή της υποδομής και του εξοπλισμού των δραστηριοτήτων.

Ξεπεράσθηκαν για την Κορινθία προβλήματα δεκαετιών όσον αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας των πληγέντων.

Ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αείμνηστος Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, αλλά και άλλοι αρμόδιοι Υπουργοί παρακολούθησαν το όλο θέμα από πολύ κοντά και έδωσαν τη λύση της αναγνώρισης ιδιοκτησίας μέσω βεβαιώσεων από τους Δήμους και Κοινότητες και με υπεύθυνες δηλώσεις από δύο πολίτες.

Ένας ευφυής τρόπος που έδωσε λύση σε ιδιοκτησιακά προβλήματα που ταλάνιζε την κοινωνία επί πολλές δεκαετίες.

Ο ίδιος τρόπος καταγραφής και αναγνώρισης των ιδιοκτησιών, ένα είδος Κτηματολογίου, εφαρμόστηκε από τους Βενετούς στην Πελοπόννησο κατά την κατάληψη της το 1685 μ.Χ. Δύο ένορκες καταθέσεις από δύο μάρτυρες και μία βεβαίωση από την Κοινότητα, που βεβαίωναν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ήταν τα απαραίτητα στοιχεία που κατέθετε ο κάθε ενδιαφερόμενος και αναγνωριζόταν ως ιδιοκτήτης του ακινήτου από τις Βενετικές Αρχές.

Τελικά για τις σεισμόπληκτες περιοχές, Κορινθία, Βοιωτία και Αττική ο σεισμός αποδείχθηκε “σωσμός”, όπως εύστοχα λέει ο λαός μας, με την ανάπτυξη που προέκυψε μετά τους σεισμούς.

Σε πολλές ιστορικές περιόδους επαναλαμβάνεται αυτή η ρήση “ο σεισμός είναι σωσμός”. Η Κόρινθος του 77 μ.Χ. από “πόλη της πέτρας” εξελίχθηκε σε “πόλη του μαρμάρου”, μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς του 77-79 μ.Χ. και τη μεγάλη και συνεχή βοήθεια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Βεσπασιανού.

Γενικά, όσο περισσότερο γνωρίζουμε τη σεισμική ιστορία μιας περιοχής τόσο δυνάμεθα καλύτερα να εκτιμήσουμε επαναλήψεις σεισμικής δράσεως, χρονική κατανομή σεισμών, να διατυπώσουμε θεωρίες για τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δραστηριότητας και να κατανοήσουμε την επίδραση της στο ανθρώπινο περιβάλλον.

Ο καταστροφικός σεισμός 6,7R με επίκεντρο στα νησιά Αλκυονίδες του Κορινθιακού κόλπου, με 20 θύματα έδωσε στους μηχανικούς νέα στοιχεία για τη συμπεριφορά των κτηρίων και λίγο αργότερα τέθηκε σε ισχύ ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός του 1985.

Το επόμενο βήμα αποτελεί η σύνταξη του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ) το 1992 λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις μέχρι τότε διεθνείς εξελίξεις.

Ο σεισμός της Πάρνηθας, στις 7-9-1999, προκάλεσε την αναθεώρηση του ΝΕΑΚ ώστε να γίνει πλήρως συμβατός με τους Ευρωκώδικες EC7 και EC8 .

Η αναθεωρημένη μορφή του ΝΕΑΚ είναι γνωστή ως ΕΑΚ 2000.

Οι κύριοι στόχοι του ΕΑΚ 2000, ενός από τους καλύτερους Αντισεισμικούς Κανονισμούς παγκοσμίως, είναι:

η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην περίπτωση υψηλών εντάσεων,
ο περιορισμός ή και η αποφυγή των οικονομικών απωλειών στην περίπτωση των μετρίων εντάσεων,
η διασφάλιση μιας ελάχιστης στάθμης λειτουργιών των έργων.

Συγχρόνως ο Κανονισμός αυτός ισχύει παράλληλα με τους Ευρωκώδικες, με τους Κανονισμούς σχεδιασμού δομημάτων με συγκεκριμένο υλικό (σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χάλυβας, ξύλο κ.λ.π.) και με τους λεπτομερέστατους πρακτικούς κανόνες διαστασιολόγησης για σεισμική καταπόνηση.

Η αυξημένη εμπειρία και συσσωρευμένη γνώση λόγω συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την πρωτοπορία στην έρευνα η οποία παράγεται από αφοσιωμένους επιστήμονες σε όλα τα επιστημονικά ιδρύματα και εργαστήρια στη χώρα μας έχει επιφέρει την παγκόσμια αναγνώριση για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών.

Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι κανονισμοί και πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που διατύπωσε εύστοχα ο αείμνηστος καθηγητής Ε.Μ.Π. Α. Ρουσόπουλος:

Ἡ Γῆ, μικρά σφαῖρα πλανωμένη εἰς χῶρον καί χρόνον, ἀσήμαντος σχεδόν μονάς τοῦ ἀπείρου Σύμπαντος, εἶναι ἐν τούτοις ἡ ἰδική μας καί μόνη γῆ δι’ ἡμᾶς ἀφοῦ – ἀκόμη τουλάχιστον – δέν ἔχομεν ἄλλην. Ἐπ’ αὐτῆς ἀναβλέπομεν, κινούμεθα καί νοοῦμεν, ὀλίγα καί ἐπ’ ὀλίγον διάστημα. Ἐπ’ αὐτῆς θεμελιοῦμεν τά μικρά ἔργα μας καί ἀπ’ αὐτῆς ἐνίοτε τά θαυμάζομεν ἤ τά καταρώμεθα – ἀκόμη μικρότεροι καί ἀσημαντότεροι ἡμεῖς. Δέν γνωρίζομεν ἐάν καί πῶς τό Σύμπαν ὑπενθυμίζει εἰς τήν Γῆν τήν μικρότητά της. Γνωρίζομεν ὅμως πῶς ἡ Γῆ μας ὑπενθυμίζει τήν ἰδικήν μας μικρότητα· ἐλαφρά νεῦσις τοῦ φλοιοῦ της κατακρημνίζει ἀρκετά συχνά ὅ,τι μετά κόπον ἡγείρομεν.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

- Advertisement -

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Κάτι από περαχωρα που ήταν το βασικό σημείο δεν γράφετε,μήπως δεν είσαστε εδώ τότε στον σεισμό, γιατί εμείς οι περαχωριτες δεν ξεχνουμε.

  2. ΑντρεαςΛεκκαςουαλλια🏆🏆Δίκιο έχει ο φίλος για την Περαχώρα που είχε σχεδόν κατάστραφη τότε !!Να σας πει και Αντρεας μια ιστορία ,εμπειρία τοτε με τους σεισμούς !!Οσεισμος ο βραδινός με έπιασε στο δρόμο !Ειχαμε φύγει από τον «Ιππόκαμπο «εγώ με τον συχωρεμενο τον Κώστα τον Λεκκα και πηγαίναμε σπίτια μας !Ο σεισμός μας πιάνει έξω από την φιλαρμονική στο πνευματικό κέντρο για τους νεότερους !!Φυσικα ουτε εγώ ουτε ο Κωστακης είχαμε ξαναζήσει σεισμό !Τοτε υπηρχε ακόμη ακόμη το «καζάνι «για τα Λουτρά εκεί δίπλα από το κτήριο της φιλαρμονικής και πηγαμε να καθίσουμε εκεί από κάτω γιατί δεν ξεραμε τι γινοταν !Κοσμος άρχισε να βγαίνει στους δρόμους !Στο σημείο εκεί τότε επειδη ήταν άνοιγμα ας πούμε γέμισε κόσμο !Το σπίτι μου ήταν στο επόμενο στενό και πήγα !Η δικοί μου είχαν τρελαθεί δενήξεραν που ημουν ,κινητα δεν είχαμε τότε να σε βρουν !!Αργοτερα θα σας γράψω και άλλη ιστορία με το ν Απόλλωνα το ξενοδοχείο που έπεσε και ημουν εκεί κοντά στον πρωινό σεισμό

  3. ΑντρεαςΛεκκαςΟυαλλια🏆🏆Συνέχεια από εμπειρίες του Αντρέα με τον σεισμό !Εχωστειλει σχόλιο που με βρήκε ο πρώτος ο σεισμός ,τώρα θα πω που με βρήκε ο δευτερος ο πρωινός !!Μετα Λοιπον από το σεισμό το βράδυ ,αποφασίσαμε να παμε όλοι στον παππού τον Καχριμανη στο Λειβαδακι που είχε τότε μολις φτιάξει το «λειωμενο «προκάτ σπίτι ,που δεν είχε πρόβλημα να πέσει ήταν και μονοκατοικία !!Οποιος ξέρει που είναι το εργαστήριο του μπάρμπα μου του Μαχου Βαρέλα το «Αλκυωνις θα καταλάβει !!Ειχαμε μαζευτεί ολο σχεδόν το σόι εκεί μέχρι και ο θρυλικος ο Μπεκ ο Τάκης ο Μπεκιαρης μαζί με την οικογένεια του !!Το πρωινό Λοιπον με το που έγινε ο σεισμός το καημένο το λειωμενο του παππού καταλαβαινετε πως κουνήθηκε λόγο έλλειψης βαρύτητας !!Τοτε έπεσε ο Απόλλωνας !.,Η απόσταση πολύ κοντά και ο θόρυβος πέφτοντας το χοτελ τον θυμαμε ακόμα !!Νομιζαμε ότι θα έχει γκρεμιστή το Λουτρακι !!Κατα τις 6 και ,λέει ο πατέρας μου παμε στο Λουτρακι να δούμε τι γίνετε !Πηγαμε από τον παραλιακο δρόμο !Μολις φτασαμε στο σπίτι του Κατσετου στη γωνια ειδαμε ένα σύννεφο σκόνη και τίποτα άλλο !Λεει ο Αριστείδης ο Ζογκας έχει πέσει το ξενοδοχείο Μητσο του πατέρα μου !!Και πράγματι αυτο ήταν !Πηγαινοντας στην πόλη βλεπουμε και την πολυκατοικία εκεί στις γραμμές του τρένου κάτω !Ωχ λεμε τι άλλο θα έχει γίνει !!Αυριο θα πω και για την Περαχώρα που χτυπήθηκε σκληρά τότε !!

  4. Το εικονιζόμενο μισογκεμισμένο επταόροφο κτήριο, υπήρξε μέχρι εκείνη την μοιραία, καθώς και αποφράδα νύκτα της 24ης Φεβρουαρίου 1981, το εμβληματικό 4αστερο ξενοδοχείο “Γαλαξίας” στο Βραχάτι Κορινθίας, συνολικής δυναμικότητας 250 δωματίων (στοιχεία από το αρχείο, του ΞΕΕ). Δυστυχώς, κατά την διάρκεια του ΠΡΩΤΟΥ και κυρίως σεισμού των 6,7 Ρίχτερ, κατέρρευσε με την μία, όχι όλο όπως φαίνεται άλλωστε και στην πιό πάνω φωτογραφία, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του, πλακώνοντας στα συντρίμμια και στααθεμέλιά του, τέσσερις (4) ανθρώπους (οι τρεις εκ των οποίων, ήταν γυναίκες…), βρίσκοντας έτσι, ακαριαίο και τραγικό θάνατο, αυτοί. Κάτι που ευτυχώς απεφεύχθει με το έτερο ξενοδοχείο, το επίσης επταόροφο και εμβληματικό ξενοδοχείο, το – και αυτό – 4 αστέρων “Απόλλων”, και των 275 δωματίων (κατά πως αναφέρανε και λέγανε η πληροφορίες εκείνης της εποχής, πρέπει να ήτανε και τα δύο αυτά πανομοιότυπα, αλλά και…. ομογάλακτα ξενοδοχεία, του… ιδίου κατασκευαστή…), στο Λουτράκι, εκεί όπου κατά καλή την μοίρα, εκείνο κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο και ισοπεδώθηκε μεν ολοσχερώς, κατά τον ΔΕΥΤΕΡΟ όμως, κατά σειρα μεγάλο σεισμό των “Αλκυονίδων”, έχοντας αυτό σαν σωτήρια & ευεργετική συνέπεια, να προλάβουν να το εγκαταλείψουν τότε, οι αρκετοί εργαζόμενοι, αλλά και το προσωπικό ασφαλείας, που βρισκόντουσαν εκεί, και έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, να σωθούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, γλιτώνοντας έτσι από ένα βέβαιο θάνατο, και αυτοί… Τασος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog