Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Βασίλης Νανόπουλος για τα Led: Κύρια σημεία μιας εξαιρετικής σύμβασης για το δήμο Κορινθίων

Η σύμβαση για τον φωτισμό LED προσφέρει στους δημότες του δήμου Κορινθίων , υψηλής ποιότητας φωτισμό με μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων εντός 72 ωρών.

- Advertisement -

Η σύμβαση για τον φωτισμό LED προσφέρει στους δημότες του δήμου Κορινθίων , υψηλής ποιότητας φωτισμό με μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων εντός 72 ωρών.

Ένα μεγάλο πρόβλημα στον Οδοφωτισμό λύνεται οριστικά . Τα κύρια σημεία της σύμβασης έχουν ως εξής .

1.Ποιο είναι το κόστος της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του δήμου Κορινθίων . Είναι στη σύμβαση 11.788.300 € χωρίς ΦΠΑ με το ΦΠΑ 14.617.492 € για 12 χρόνια δηλαδή ετησίως κατά μέσο όρο 1.218.124 € με ΦΠΑ . Επιπλέον με τιμή ρεύματος 0,15 € /kwh το κόστος ενέργειας ετησίως είναι €366.000 € με ΦΠΑ . Είναι επίσης 25.000€ ετησίως το κόστος συμβούλου παρακολούθησης του έργου . Συνολικό ετήσιο κόστος για το δήμο με ΦΠΑ 1.609.124 € .

2.Ποιο θα ήταν το ετήσιο κόστος του Οδοφωτισμού χωρίς LED Η τεχνική υπηρεσία προϋπολόγισε το 2021 ποσό 1,822.730 € και ο μελετητής 1.972.434 €.

3.Ποια η οικονομική ωφέλεια του δήμου από το έργο . Με τη σύμβαση έχουμε μείωση κόστους ετησίως 213.000 €- σε σχέση με τη μελέτη υπηρεσίας. Πρέπει να ληφθεί επίσης υπ όψιν η επιπλέον ωφέλεια του δήμου από το ποσό που λαμβάνει ο δήμος από την εξοικονόμηση ενέργειας (85.000€-150.000€ εγγυημένο συν 50% της πλέον του 65% εξοικονόμησης )

4.Ποιο είναι το εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας για το δήμο . περιλαμβάνεται στη σύμβαση 65% εγγυημένη εξοικονόμηση . Ποσοστό 10% της εξοικονόμησης ενέργειας περιέρχεται στο δήμο το πρώτο έτος με αύξηση 2,5 % ετησίως -άρθρο 28.8 σύμβασης. Άνω του 65% εξοικονόμηση μοιράζεται κατά 50%, πρόσφατη εκτίμηση είναι άνω του 70 % εξοικονόμηση ενέργειας .

5.Ποιο είναι το εγγυημένο ποσό που λαμβάνει ο δήμος ετησίως 85.000 € λαμβάνει ο δήμος το πρώτο έτος και αυξάνεται το ποσό μέχρι 150.000 € στο τέλος 12ετιας – άρθρο 28.1 της σύμβασης

6.Πότε ψηφίστηκε και από ποιους η επιλογή του ιδιώτη στο δημοτικό συμβούλιο και η σκοπιμότητα ενεργειακής αναβάθμισης και όχι αγορά φωτιστικών από το δήμο . Στις 24/5/21 ψήφισαν υπερ 16 κατά σειρά Πούρος ,Κόλλια Κουτσογκίλας, Ζαχαριάς Παπαδημητρίου, Μπίτζιος, Καρσιώτης, Πιέτρης Τιμολέων, Γκερζελής, Καρασαββας, Καλλίρης, Παπαιωάννου, Πλατής, Πιέτρης Γ, Ζώγκος Κυριαζής. Κατά ψήφισαν Πνευματικός ,Λύτρα ,Ταγαράς Μπουρσε, Μελέτης ,Τζέκου, Σπύρου , Κορδώσης επιλέγοντας την αγορά φωτιστικών και Σταυρέλης , Στριμενοπούλου, Μουρούτσος , Δόντης, Μανωλάκης Λαμπρινός όχι γιατί διαφώνησαν με τη σύμβαση με τον ιδιώτη αλλά ζητώντας το δημοτικό συμβούλιο αντί της οικονομικής επιτροπής να αποφασίζει , να εγγυηθεί ο ανάδοχος 200.000 € ετησίως εξοικονόμηση για το δήμο , και να μη ληφθεί υπ όψιν η μελέτη της υπηρεσίας για ετήσιο κόστος 1.822.730 € ούτε του μελετητή 1.972.434 € αλλά ποσό προφανώς λανθασμένο και αυθαίρετο 1.121.000€.

7.Πότε ψηφίστηκαν και από ποιους οι όροι δημοπράτησης στην οικονομική επιτροπή . Στις 20/11/21 από Νανόπουλο, Ζαχαριά, Πούρο, Μπίτζιο .Καταψήφισαν Πνευματικός Σταυρέλης και ο Πλατής καταψήφισε μόνο τον αριθμοδείκτη

8.Πότε ψηφίστηκε και από ποιους η σύμβαση στην οικονομική επιτροπή . Με την απόφαση 21/272/18.5.2022 ΑΔΑ 6ΣΝΗΩΛ7-6ΝΨ ψήφισαν υπερ Νανοπουλος, Ζαχαριάς, Κυριαζής ,Ζώγκος ,Μπίτζιος . Κατά Πνευματικός, Σταυρέλης Κορδώσης και αποχή Πλατής

9.Εγκρίθηκε η σύμβαση από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση και το ελεγκτικό συνέδριο ; ΝΑΙ
10.Απορρίφθηκαν οι προσφυγές Σταυρέλη στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση και ελεγκτικό συνέδριο ; ΝΑΙ

11.Σε ποιο βαθμό έχει ολοκληρωθεί το έργο . 80 %

12.Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή ανά μήνα στον ανάδοχο. 6 μήνες περίπου μετά την ολοκλήρωση που αναμένεται τον Ιούνιο δηλαδή πληρωμή αρχές 2025

13.Από πότε έχει υποχρέωση ο ανάδοχος να αλλάζει σε 72 ώρες τις καμένες λάμπες . Μετά την παράδοση ολοκληρωμένου του έργου δηλαδή από τον Ιούνιο 2024

14.Μπορεί να γίνει τροποποίηση της σύμβασης . ΝΑΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του νόμου 4412/2016. Ομοίως προβλέπει η οδηγία της ΕΕ με αριθμό 2014/24/ΕΕ άρθρο 72

15.Αν γίνει καταγγελία της σύμβασης σταματά το έργο ; ΝΑΙ

16.Δικαιούται αποζημιώσεων ο ανάδοχος αν δικαιωθεί στα δικαστήρια ; ΝΑΙ και μεγάλου ύψους

17.Πως γίνεται δικαστική επίλυση διαφορών . Σύμφωνα με το άρθρο 205 Α του νόμου 4412 αν δεν ευδοκιμήσει η διαιτησία

18.Στη μεταβατική περίοδο υλοποίησης του έργου ποιος αλλάζει καμένα νέα φωτιστικά LED . Ο ανάδοχος με κάλυψη από ασφαλιστική εταιρία

19.Ποιος έχει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του. Ο ανάδοχος

20.Ποια είναι η πρόταση της συμμαχίας πολιτών .Να συνεχιστεί το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση και να γίνουν τροποποιήσεις βελτίωσης , όπως προβλέπει η σύμβαση με τη σχετική διαπραγμάτευση ή διαιτησία .

- Advertisement -

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Καλήν εσπέραν, αγαπητέ μας Λουτρακιώτη, Αντρέα! Για όσον αφορά, εις την αίσια και επιτυχή έκβαση & αποστολή, των μηνυμάτων και σχολιασμών, θα σου μάθω, αποκαλύψω και γνωστοποιήσω (όπως και στους υπολοίπους φίλους συναναγνώστες & συν-σχολιαστές, που τυχόν να μην το έχουνε στα υπόψιν τους η και εν γνώση τους, αυτό), ένα μικρό, απλό, όσο και εύκολο, κολπάκι! Αφότου γράψεις και συντάξεις λοιπόν, το μήνυμά σου και σχόλιό σου, και διαγνώσεις, διαπιστώσεις, εξακριβώσεις και δεις, πως ο,τι αυτό ΔΕΝ αποστέλλεται με την ΠΡΩΤΗ φορά (που θα το επιχειρήσεις κάτι τέτοιο, εσύ), έτσι έτοιμο, αλλά και Μη αποστελλόμενο όπως μπροστά σου και “φάτσα κάρτα” θα το έχεις αυτό, θα του “τραβήξεις” και θα του “ρίξεις”, ένα ξεγυρισμένο “copy paste”, και αμέσως μετά, θα επαναλάβεις την ΙΔΙΑ ακριβώς διαδικασία, και θα το ξαναστείλεις (το ίδιο), με μία ΔΕΥΤΕΡΗ προσπάθεια, συνήθως αίσιας & επιτυχούς όμως (ως προς την έκβασή της), αυτή τη φορά!! Αυτά! Τασος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog