Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Δήμος Σικυωνιων: Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο

- Advertisement -

Δείτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σικυωνίων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Τ α κ τ ι κ ή (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) την 9η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018.

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αριθ. 18/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρεύσεις – ΑποχέτευσηςΣικυωνίων με θέμα: «Μερική τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.


Παράταση Μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενο επί της οδού Λυκούργου στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.


Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» (σύμφωνα με το άρθρο 21 του αριθ. 288/30-12-2021 Καταστατικού της Α.Ε.)
Σύσταση Επιτροπής για την Προστασία – Αναστύλωση – Ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου Σικυώνας.
Ορισμός μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων.
Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (αριθ. 2131.14/509/2024 του Λιμεναρχείου Κορίνθου).


Συγκρότηση Επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργημένης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.ΗΣ» .


Επί του αριθ. 5605/12-3-2024 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου περί «Κοπής δένδρων παραποτάμια του ποταμού Κυρίλλου».


Επί του από 2/4/2024 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με Θέμα: «Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Σελίανδρο».


Επί του αριθ. 5393/11-3-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2023.
Έγκριση ή μη, της αριθ. 10/2024 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Απόκτηση οικοπέδου για Κοινοτικό χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Κοινότητας».
Έγκριση ή μη, της αριθ.106/2024 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής με θέμα: «Επί αιτήματος παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την §2 του άρθρου 12 του με αρ. 162/2015 κανονισμού.


Επί του αριθ. 4921/4-3-2024 εγγράφου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μικ. Βάλτου περί «Αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτου για την δημιουργία χώρου Στάθμευσης».


Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου: ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 55KVA ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΒΑΝΤΖΗ 4 ( ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ, ΚΤΙΡΙΟ 5 ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ).


Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου: ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 135KVA ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΒΑΝΤΖΗ 4 ( ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ, ΚΤΙΡΙΟ 6 (ΘΕΑΤΡΟ).


Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου: ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 25KVA ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.


Επί αιτήματος του κ. Τεάζη Κων/νου περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου- εξόδου (parking)».


Επί αιτήματος του κ. Πετρόπουλου Σταύρου περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου- εξόδου (parking)».


Επί αιτήματος του κ. Νικολίνα Νικολάου περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου- εξόδου (parking)».


Επί αιτήματος του κ. Στούκα Δημητρίου περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου- εξόδου (parking)».


Επί αιτήματος παραχώρησης αιθουσών 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην ESOLNET HELLAS E.Π.E για την διεξαγωγή εξετάσεων , σύμφωνα με την αριθ.14/2024 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης .


Επί αιτήματος παραχώρησης γηπέδου αντισφαίρισης πλησίον του 1ου ΕΠΑΛ στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος.


Επί αιτήματος παραχώρησης του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την διεξαγωγή αγώνων καράτε, σύμφωνα με την αριθ.14/2024 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης .

Επί αιτήματος παραχώρησης του  Κλειστού Γυμναστηρίου του1ου Γυμνασίου Κιάτου,  στο Δημοτικό  Σχολείο Πασίου,  καθώς και στο 3ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου για την διεξαγωγή Αθλητικής δράσης σε συνδιοργάνωση με το Αθλητικό Σωματείο «ΑΡΑΤΟΣ».

Επί αιτήματος μείωσης μισθώματος του κυλικείου του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου ΕΠΑ.Λ. – 2ου ΓΕΛ 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου μετά την αριθ. 15/2024 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης .


Επί αιτήματος παραχώρησης του θεάτρου Τραγάνας για την πραγματοποίηση της ετήσιας χορευτικής παράστασης του «Λυκείου Ελληνίδων Κιάτου».


Επί αιτήματος παραχώρησης της αίθουσας του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κάτω Διμηνιού στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ- ΖΩ» για την στέγαση του εν λόγω Συλλόγου.


Επί αιτήματος παραχώρησης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μοσιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Μοσαϊτών για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του εν λόγω Συλλόγου.


Επί αιτήματος παραχώρησης μιας αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Στυμφαλίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στυμφαλίας για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του εν λόγω Συλλόγου.


Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ.54/ 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.


Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024,σύμφωνα με την αριθ.55/ 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.


Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ.56/ 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής


Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ.90/ 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.


Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.


Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.


Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog