Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Δήμος Σικυωνιών: Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο

- Advertisement -

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Τ α κ τ ι κ ή (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) την 28η Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018.

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση ή μη υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας
  και του Δήμου Σικυωνίων, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών της Ε.Φ.Α
  Κορινθίας, στο πλαίσιο της πράξης «Αρδευτικά Έργα κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δήμου
  Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036170272.
 2. Έγκριση ή μη υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας
  και του Δήμου Σικυωνίων, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών της Ε.Φ.Α
  Κορινθίας, στο πλαίσιο της πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας
  Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036171675.
 1. Επί του από 16-5-2024 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Θέμα: Παραλαβή μελέτης
  με τίτλο «Χωροθέτηση διαβάσεων πεζών στην περιοχή του Κιάτου».
 2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο
  «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».
 3. Ορισμός Μελών στην «Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου
  Σικυωνίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 .
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 5. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης Η’
  KΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)
  8. Επί του από 21-5-2024 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη
  του Δήμου Σικυωνίων για την παραχώρηση Δημοτικού χώρου προς εκτέλεση έργων
  διευθέτησης του ποταμού Σελίανδρου».
 6. Επί του από 21-5-2024 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη
  του Δήμου Σικυωνίων για την τμηματική οριοθέτηση του ποταμού Σελίανδρου».
 7. Επί του με αριθ. πρωτ. 219270/21-5-2024 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ν. Κορινθίας με θέμα: «Παραγωγή Αντιγράφων από Μουσεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στο πλαίσιο της
  Συλλογής Αντιγράφων γλυπτών του Λυσίππου για την δημιουργία μουσειακού χώρου στο Δήμο
  Σικυωνίων».
 8. Συγκρότηση «Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σικυωνίων» και ορισμό
  επικεφαλής, της εν λόγω ομάδας .
 9. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
  Δήμου Σικυωνίων .
 10. Λήψη απόφασης επί του από 11/3/2024 αιτήματος της Τσιάτσιου Δέσποινας περί, χορήγησης
  βεβαίωσης αποδοχής της αγωγής κατ΄ άρθρο 298 σε συνδυασμό με το άρθρο 297 Κ.ΠΟΛ.Δ
 11. Αποστολή αιτήματος Ο.Τ.Α για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο
  των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2024-2025.
 12. Λήψη απόφασης – Γνωμοδότηση επί του από 11/3/2024 εγγράφου του Προέδρου της Δημοτικής
  Κοινότητας Γκούρας με Θέμα : «Διατήρηση και ενίσχυση προσωπικού Αστυνομικού Σταθμού
  Γκούρας» .
 13. Ανάκληση της αριθ. 131/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, περί,
  «Διάθεσης θέσεων και καθορισμό του αριθμού των απασχολούμενων μαθητευομένων του
  προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας
  των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2024-2025.»
 14. Τροποποίηση της αριθ. 58/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση
  Δημοτικής Επιτροπής «Ισότητας» του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.
  3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019, ως
  προς τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου.
 15. Έγκριση της αριθ. 183/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή ή μη πρότασης
  συνεργασίας με την εταιρεία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και
  Ανακύκλωσης» – RECYCOM, με σκοπό τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης
  και καθορισμός σημείων τοποθέτησης των κάδων».
 16. Επί της αριθ. 1/2024 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μουλκίου με θέμα:
  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γκίκα Χρήστου σχετικά με κατεδάφιση μαντρότοιχου σε οικόπεδο
  ιδιοκτησίας του Δήμου, παραπλεύρως του Κοινοτικού Καταστήματος Μουλκίου και έναντι του
  ιδιόκτητου καταστήματός του».
 17. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης ακινήτου για την επέκταση του υφιστάμενου προαύλιου χώρου
  του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου σύμφωνα με την αριθ. 3/2024 απόφαση του Συμβουλίου της
  Δημοτικής Κοινότητας Μουλκίου .
 18. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης, σύμφωνα με την
  αριθ. 2/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού
 19. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης εδαφικής λωρίδας επί της Κεντρικής οδού Πασίου για την
  δημιουργία πεζοδρομίου (έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεξή Κων/νου), σύμφωνα με την αριθ. 3/2024
  απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πασίου .
 20. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης εδαφικής λωρίδας επί της Κεντρικής οδού Πασίου για την
  δημιουργία πεζοδρομίου, (έμπροσθεν & νοτιοδυτικά των ιδιοκτησιών Δημητρίου και Ιορδάνη
  Γέρακα), σύμφωνα με την αριθ. 8/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
  Πασίου.
 21. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης εδαφικών λωρίδων επί της οδού Πασίου για την διαπλάτυνση της
  εν λόγω οδού και την δημιουργία πεζοδρομίου, (έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Γ. Χασούρα , Ι. Πάππα
  έως ιδιοκτησία Γεννάτου), σύμφωνα με την αριθ. 9/2024 απόφαση του Συμβουλίου της
  Δημοτικής Κοινότητας Πασίου.
 22. Επί του με αριθ. πρωτ. 432/13-5-2024 έγγραφο του περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ με θέμα: «Παραχώρηση μιας αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα για την παράδοση από μαθητές της
  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης τον κουπονιών συμμετοχής στον εκπαιδευτικό Διαγωνισμό
  Ανακύκλωσης υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Άθλησης».
 23. Επί της αριθ. 27/2024 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης περί
  Παραχώρησης Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για την πραγματοποίηση εκδήλωση
  του Γυμναστηρίου “ILLUSION”.
 24. Επί της αριθ. 28/2024 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης περί
  Μείωσης μισθώματος κυλικείου 2ου Γυμνασίου & Εσπερινού Κιάτου μετά από αίτημα του μισθωτή
  Παπαδάκη Αναστασίου .
 25. Επί του αριθ. 9599/13-5-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα:
  Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2023
  (πρώην ΜΗΚΩΝΗ και νέοι προσληφθέντες) – συμπληρωματική χορήγηση.
 26. Επί του αριθ. 9599/13-5-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα:
  Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Γάλακτος) προσωπικού έτους 2023
  (πρώην ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ. 2η συμπληρωματική χορήγηση.
 27. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022, «Επέκταση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην τοπική Κοινότητα Καισαρίου».
 28. Έγκριση, έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους
  2024, σύμφωνα με την αριθ.163/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 29. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 σύμφωνα με το από 22-4-2024 έγγραφο
  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .
 30. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 σύμφωνα με το από 22-4-2024 έγγραφο
  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 31. Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων
  Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του Ν.5056/2023»
  (μετά την αριθ. 186/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
 32. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την αριθ.160/ 2024
  απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 33. Έγκριση της αριθ. 187/ 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη βεβαίωση αρδευτικών τελών στους κατόχους καλλιεργειών που
  αρδεύονται από πηγή στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» της δημοτικής κοινότητας ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ.
 34. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την αριθ. 189/2024 απόφαση
  της Δημοτικής Επιτροπής.
 35. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την αριθ. 190/2024 απόφαση
  της Δημοτικής Επιτροπής.
 36. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την αριθ. 191/2024 απόφαση
  της Δημοτικής Επιτροπής.
 37. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με την αριθ. 192/2024 απόφαση
  της Δημοτικής Επιτροπής.
 38. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Λιμένα Κιάτου του
  φορέα Δ .Λ .Τ Σικυωνίων.
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog