Τι αλλάζει με την άδεια οδήγησης

Ονομάζεται Point System ή αλλιώς Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ). Αποτελεί το νέο δημιούργημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και [...]