ΠΑΑ: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα προστασίας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Διευκρινίσεις υπό μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του [...]