Το Διεθνές Θερινό Σχολείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Επιδαύρου αποδίδει καρπούς

Επίδαυρος επιθυμεί να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους βιώσιμης ανάπτυξης, με βάση τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της. Για την επίτευξη [...]