Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων – Αναπροσαρμογή ημερομηνιών και δικαιολογητικών

Ο Δήμος Κορινθίων ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν εντός των ορίων αρμοδιότητάς του και επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το [...]