Η Α.Ε.ΔΙ.Κ ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των βυθιζόμενων γεφυρών Ποσειδωνίας και Ισθμίων μέσα από τον παρακάτω τον σύνδεσμο Ενημέρωσης Λειτουργίας Βυθιζόμενων Γεφυρών που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της:

https://www.topvision.gr/dioriga/