Αλλάζει το κλίμα στην Τενέα ο Κορδώσης

Η περιοχή ήταν προνομιακή για τις δυνάμεις του νυν Δημάρχου, κ. Νανόπουλου, σε τέτοιο σημείο που οι στενοί του σύμβουλοι [...]