Λουτράκι: Αυτό είναι το θέμα του δήμου που θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πλεοποννήσου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου επανέρχεται με αρκετά εκκρεμή ζητήματα που θα απασχολησουν την Περιφέρεια εν συνόλω το 2024. Ένα [...]