• Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου επανέρχεται με αρκετά εκκρεμή ζητήματα που θα απασχολησουν την Περιφέρεια εν συνόλω το 2024.

Ένα από αυτά αφορά και το δήμο Λουτρακίου.

Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη: “Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.