Πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας από την άνοιξη στο gov.gr

Την κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών από τον πολίτη εντός της άνοιξης σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τον [...]