Δείτε το βίντεο “Το μαγευτικό Δέντροσπιτο στις Πλαγιές των Γερανείων στα Πίσια”

Με αφορμή το μαγευτικό Δενδρόσπιτο στις Πλαγιές των Γερανείων στα Πίσια απολαύστε μια πανοραμική θέα του φυσικού πλούτου που κρύβεται [...]