• Με αφορμή το μαγευτικό Δενδρόσπιτο στις Πλαγιές των Γερανείων στα Πίσια απολαύστε μια πανοραμική θέα του φυσικού πλούτου που κρύβεται στα βουνά των Γερανείων των Μεγάρων και του Λατρακίου