Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ μετά τις εκλογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) συνέρχεται σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 12.00, σε μεικτή συνεδρίαση [...]