• Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) συνέρχεται σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 12.00, σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) με κύριο θέμα συζήτησης το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν παρουσιάζουν εξαίρετο ενδιαφέρον με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης να εισηγείται σειρά κρίσιμων θεμάτων της Αυτοδιοίκησης μαζί με τους προέδρους των επιτροπών της Ένωσης και άλλων στελεχών της.

Προσχέδιο Κρατικού προϋπολογισμού

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με κυρίαρχο το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

  • Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ εν όψει έκδοσης Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163), αναφορικά με το περιεχόμενο των στοιχείων και των δεικτών του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης’
  • Αίτημα δυνατότητας επανυπαγωγής /επιχορήγησης των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα 55-67 ετών.
  • Λειτουργία φυλακίου στη Δημοτική Ενότητα Οθωνών.
  • Παρατηρήσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου ΚΥΑ με τίτλο: «Προσβάσιμος Τουρισμός
  • Αίτημα συνδιοργάνωσης της Διεθνούς Συνάντησης με τίτλο: «International Tree Planting Initiative» στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας 16-19 Νοεμβρίου 2023.
  • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2022
  • Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων έτους 2023 και 2024

Η ΚΕΔΕ δίνει την δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά τις εργασίες να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα της και να ακολουθήσει τον κατάλληλο σύνδεσμο.