Πρωτοποριακά έργα από τον Όμιλο Motor Oil για την αξιοποίηση του ανανεώσιμου υδρογόνου

Ο Όμιλος Motor Oil απαντώντας έγκαιρα στις πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, έχει μπει ήδη σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης, [...]