• Ο Όμιλος Motor Oil απαντώντας έγκαιρα στις πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, έχει μπει ήδη σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης, επενδύοντας μόνο τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από €1 δισ. για την παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας.

Ταυτόχρονα, παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού πλάνου ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο συνολικά αγγίζει τα €4 δισ., ευθυγραμμίζοντας πλήρως την εταιρική στρατηγική του με τη διεθνή ανάγκη για πράσινη μετάβαση.

Ειδικότερα, υπηρετώντας την εξωστρεφή πολιτική του για την ενεργειακή πολυεπίπεδη ανάπτυξη επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εδραίωση της αγοράς υδρογόνου στην Ελλάδα, συμπράττοντας και με άλλους εταίρους διεθνούς ακτινοβολίας, με γνώμονα την υλοποίηση του μετασχηματισμού του ενεργειακού μείγματος.

Η αξιοποίηση του υδρογόνου και τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Στη βάση της ολιστικής στρατηγικής ανάπτυξης και στην Ελλάδα μίας ευέλικτης, κλιμακούμενης και οικονομικά αποδοτικής υποδομής παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης ανανεώσιμου και χαμηλού άνθρακα υδρογόνου, η Motor Oil προχωρά την τελευταία τριετία στην υλοποίηση του έργου «Blue Med», μέσω και της αξιοποίησης σημαντικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Μέσω μιας στοχευμένης, συστηματικής και συνεκτικής προσέγγισης, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει τη συγχρηματοδότηση μέρους των επιμέρους έργων που περιλαμβάνει το «Blue Med» από τα προγράμματα Horizon Europe/Clean Hydrogen Partnership, Innovation Fund και Connecting Europe Facility-Transport, ενώ έχει προχωρήσει και στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σκέλος που αφορά σε υποδομές ανανεώσιμου υδρογόνου.

Σε ό,τι αφορά, συγκεκριμένα, το Clean Hydrogen Partnership, πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προϊόν της πρότυπης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας σε τεχνολογίες υδρογόνου στην Ευρώπη.

Εταίροι της σύμπραξης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μια πλευρά, το Hydrogen Europe και το Hydrogen Europe Research από την άλλη, φορείς δηλαδή που εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και το ερευνητικό οικοσύστημα στον τομέα του υδρογόνου.

Τα έργα «EPHYRA» και «TRIERES»

H Motor Oil έχει αναλάβει τον συντονισμό και την καθοδήγηση ενός εμβληματικού και πρωτοποριακού έργου με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτρόλυσης, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.

Με το έργο «EPHYRA», η Motor Oil αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εξελιγμένου συστήματος ηλεκτρόλυσης 30 MW για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και την παράλληλη αξιοποίηση της βιομηχανικής συμβίωσης στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου των Αγ. Θεοδώρων, με γνώμονα το νέο καύσιμο να γίνει σταδιακά ανταγωνιστικό σε σχέση με τα καύσιμα ορυκτής προέλευσης.

Στο έργο, το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο πρότζεκτ παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στη χώρα, έχοντας λάβει μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Clean Hydrogen Partnership και αποτελώντας το μεγαλύτερο συγχρηματοδοτούμενο έργο ηλεκτρόλυσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετέχουν συνολικά 10 καταξιωμένοι εταίροι από 7 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Μ.Βρετανία).

Το έργο «EPHYRA» ανταποκρίνεται πρωτίστως στο ζητούμενο της ενεργειακής αυτονομίας και της ενεργειακής μετάβασης τόσο της χώρας όσο και της ΕΕ, ενώ, επίσης, εφαρμόζει στην πράξη πρωτοποριακές λύσεις τεχνολογικής αιχμής στη βιομηχανία.

H καινοτομία του προγράμματος αυτού, πέρα από τη μεγάλη κλίμακα και την υψηλή απόδοση του προς εγκατάσταση συστήματος, έγκειται και στην επίτευξη κυκλικότητας, όσον αφορά στη χρήση πρώτων υλών και προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και στις προκύπτουσες συμπράξεις από τη βιομηχανική συμβίωση αυτής της καινοτόμου μονάδας παραγωγής.

Άμεσα συναφές είναι και το έργο «TRIERES», στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται εκτεταμένο σύμπλεγμα σχετικών με τη χρήση υδρογόνου εφαρμογών και μελετών, μέσω της δημιουργίας κοιλάδας υδρογόνου της Motor Oil με γεωγραφική αναφορά το Διυλιστήριο των Αγ. Θεοδώρων, φέρνοντας σε συνεργασία συνολικά 26 εταίρους από 5 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστρία, Ολλανδία, Αίγυπτος).

Το εν λόγω εγχείρημα προβλέπει τη διανομή συμπιεσμένου υδρογόνου μέσω «εικονικού δικτύου αγωγών» (digital pipeline), δηλαδή συστήματος διακίνησης με βυτιοφόρα οχήματα συστοιχίας φιαλών συμπιεσμένου αερίου, καθώς και μέσω συστήματος «φυσικού δικτύου αγωγών» (physical pipeline) σε παρακείμενες βιομηχανικές μονάδες.

Επίσης, διερευνάται η τεχνική εφικτότητα έγχυσης μέρος του υδρογόνου στο εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ μια σημαντική ποσότητα προορίζεται και για τη μετατροπή σε νέα ανανεώσιμα και συνθετικά καύσιμα, τα οποία θα παράγονται εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Motor Oil.

Επίσης, η AVINOIL αναπτύσσει τα δύο πρώτα δημόσια προσβάσιμα πρατήρια υδρογόνου στη χώρα, στους Αγίους Θεοδώρους και στην Άκρατα, που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility – Transport, αναδεικνύοντας πώς η οικονομία υδρογόνου της ΕΕ λειτουργεί πρακτικά σε τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους πολίτες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη επιλεγεί προς χρηματοδότηση, και βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης επιχορήγησης, από το Innovation Fund το εμβληματικό έργο «IRIS» που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία συστήματος δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture Utilisation and Storage) στο Διυλιστήριο της Κορίνθου μέσω του οποίου θα παράγεται υδρογόνο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ενώ περιλαμβάνεται και η δημιουργία μονάδας παραγωγής e-μεθανόλης.

Εν κατακλείδι, απώτερος σκοπός της Motor Oil είναι η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου και η διείσδυση σε καινούργιες εφαρμογές, μέσα από συμπράξεις, εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των καινοτομιών που προσπαθεί να εισαγάγει η εταιρεία σε όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά και μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό της Motor Oil, λοιπόν, διαγράφεται ένας δρόμος για την ανταγωνιστική και οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας του ανανεώσιμου υδρογόνου.

Καίριας σημασίας είναι εν προκειμένω η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της κυκλικότητας που πηγάζει από τη βιομηχανική συμβίωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Παράλληλα, όμως, και η συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλλει καταλυτικά προκειμένου να ξεπεραστούν δυσκολίες σε επίπεδο επιχειρηματικού ρίσκου και οικονομικής βιωσιμότητας μιας τέτοιας καινοτόμου επένδυσης, από τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία στη χώρα μας δεν υφίσταται ακόμη επί της ουσίας αγορά και οικονομία υδρογόνου.

Η Motor Oil, αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο και στο πεδίο του ανανεώσιμου υδρογόνου και φιλοδοξεί να συνεισφέρει δραστικά στη δημιουργία και στο περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς αυτής.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ποικίλα οφέλη για την οικονομία, το περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρα μας. Άλλωστε ο πυλώνας των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων παραμένει υψηλά στην ατζέντα του Ομίλου, όπου εντάσσονται και τα έργα που αφορούν στους τομείς του Φυσικού & Ανανεώσιμου Αερίου, της παραγωγής βιοκαυσίμων, της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και της αναγέννησης λιπαντικών.

Η δέσμευση αλλά και πραγμάτωση επομένως ενός συνόλου πρωτοποριακών έργων, τα οποία υλοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα με επίκεντρο το Διυλιστήριο στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, χαρακτηρίζονται από την μελετημένη, συγκροτημένη και πάνω απ’ όλα, διαχρονικά, συνεπή και υπεύθυνη δράση της Motor Oil.

 

libera.gr