Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Λήξη εγγραφών: 20/09/2023 Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2023 ECTS: 2,8 Διάρκεια: 1,5 μήνες Ασύγχρονη εξ' αποστάσεως, Σύγχρονη εξ' αποστάσεως,  Δια ζώσης, [...]