• Λήξη εγγραφών: 20/09/2023
  • Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2023
  • ECTS: 2,8
  • Διάρκεια: 1,5 μήνες

Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως, Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως,  Δια ζώσης,

Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν στις γεωχωρικές ψηφιακές τεχνολογίες, στην καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα εδάφους – κλίματος – καλλιέργειας (αισθητήρες εδάφους κλίματος και βλάστησης, εφαρμογές καταγραφής, ΣμηΕΑ – drone) καθώς στη διαχείριση – χρήση της παραγόμενης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακά γεωχωρικά παρατηρητήρια).

 

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα:  Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος – ΚΕΔΙΒΙΜ (kedivimaua.gr)