Η ανακοίνωση για το πρόγραμμα « Σχολικά Γεύματα» στην Κόρινθο

Η ανακοίνωση από τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας: