• Η ανακοίνωση από τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας: