Φωτιές: Δοκιμάζεται το σύστημα ηλεκτρισμού του Λεκανοπεδίου

Σε δοκιμασία βρίσκεται το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας των πολλών μετώπων πυρκαγιάς που έχουν εκδηλωθεί κοντά σε γραμμές υψηλής [...]